Ultimativ guide til søgeordsanalyse: Sådan finder, udvælger & prioriterer du søgeord

Af Rune Bruun Hansen Kategori: Søgemaskineoptimering

Søgeordsanalysen er det nødvendige fundament for SEO. Og hvorfor så det? Jo, det er i søgeordsanalysen, du finder frem til, hvilke søgeord du skal findes på, og hvor højt de hver især skal prioriteres.

Således er en veludført søgeordsanalyse din garanti for, at du ikke kommer til at skyde i blinde, når du arbejder med SEO. Men derimod arbejder strategisk med lige netop de søgeord, der har det største potentiale for dig.

Men hvordan laver du så din søgeordsanalyse? Det kan du blive klogere på i denne guide. Gennem guiden vil du nemlig lære om:

 1. Algoritmeændringer og søgeordsanalysen – Hvilke ændringer har der været i Google de senere år, og hvad har de betydet for arbejdet med søgeordsanalyse?
 2. Hvad er et godt søgeord? – Vurderet ud fra de fire parametre søgevolume, relevans, besøgsværdi og konkurrence
 3. Søgeordsanalysens 5 faser – Gennemgang af en struktureret tilgang til, hvordan du selv kan lave din søgeordsanalyse
  • Trin 1: Find dine søgeord ved brug af forhåndsviden, kilder til synonymer, søgeordsværktøjer og konkurrentanalyse
  • Trin 2: Vurdér søgeordene
  • Trin 3: Frasortér dårlige søgeord
  • Trin 4: Fordel søgeord efter intention og prioritér dem – Fordeling af søgeord på URL’er, hvor de prioriteres i primære og sekundære søgeord.
  • Trin 5: Gør søgeordsanalysen overskuelig – Tips til, hvordan søgeordsanalysen i praksis kan sættes op

1. Algoritmeændringer og søgeordsanalysen

Kravene til søgeordsanalyse har ændret sig markant i takt med, at Googles sprogforståelse er blevet mere sofistikeret.

Det giver sig især til udtryk ved, at Google i dag forstår sammenhængen mellem enkelte ord langt bedre end tidligere.

For søgeordsanalysen betyder det, at vi i højere grad kan gruppere synonymer og forskellige længere variationer af vores søgeord på den enkelte URL – frem for at sprede dem ud over flere URL’er. I bund og grund handler det således i dag mere om at tænke i søgeintention/temaer frem for enkelte søgeord.

Der er dog et stort men til dette. For selv om vi kan se, at Google arbejder imod en bedre forståelse af sammenhængen mellem ord, er Google stadig ikke perfekt. Derfor bør du altid – særligt på små sprog som det danske – tjekke det manuelt ved at foretage Google-søgninger på ordene og se, hvad siderne i toppen er optimeret til. Hvordan du gør det i praksis, kommer vi nærmere ind på i pkt. 3. i Søgeordsanalysens 5 faser.

2. Hvad er et godt søgeord?

Søgeordsanalyse handler kort fortalt om at finde, udvælge og prioritere de bedste søgeord.

Søgeordene finder du ved at tænke i, hvad dine kunder kalder dine produkter/services. Det er således vigtigt bevæge dig udover din egen specialistviden – for i stedet at sætte dig i kundens sted.

Et godt søgeord er grundlæggende kendetegnet ved at score højt på fire parametre. For at være godt skal søgeordet have:

 1. Høj søgevolume: Hvis ingen søger på søgeordet, så kan alt andet være ligemeget.
 2. Høj relevans: Hvis det, du har på siden, ikke matcher, hvad din bruger har søgt på, vil han hurtigt forlade siden igen.
 3. Høj besøgsværdi: Jo mere du tjener per bruger, des bedre er søgeordet.
 4. Lav konkurrence: Jo lavere konkurrence søgeordet har, jo lavere en investering skal du lægge i at komme til at trække trafik på det.

Søgevolume

Der er en række værktøjer, som du kan bruge til at få data på, hvor mange der søger på dine søgeord. Gratis såvel som betalte – herunder får du et par eksempler.

Gratis søgeordsværktøj:

Google søgeordsplanlægning: Googles eget værktøj. Det er egentlig skabt som en del af Google Ads, men det kan også give værdifuldt data til SEO i forhold til søgeord og deres volume.

Mens du kan komme gratis i gang med et værktøj som Google Søgeordsplanlægning, så bør du se på én af de betalte løsninger, hvis du skal arbejde mere indgående med søgeordsanalysen. Simpelthen fordi de giver dig flere muligheder, mere præcis data og i sidste ende sparer dig for en masse arbejde.

Betalt søgeordsværktøj:

Ahrefs: Et af de mest brugte og anerkendte SEO-værktøjer. Her kan du blandt andet smide din egen eller konkurrenternes sider ind og se, hvilke søgeord de ranker på i Google. Herudover kan du smide enkelte søgeord ind, hvorefter programmet giver dig idéer til nye søgeord. Alt sammen med data om søgevolumen.

 

ahrefs phrase match søgning

Relevans

Relevans handler i bund og grund om, hvorvidt der er et godt match mellem søgeordet og indholdet på din side.

Her er du langt hen af vejen nødt til at foretage en subjektiv vurdering.

Hertil kan det dog i mange tilfælde være en hjælp at se på, hvad dem, som ligger i toppen på søgeordet, har på deres sider. Det kan du tjekke ved følgende fremgangsmetode:

 1. Søg på søgeordet
 2. Se, hvad der kommer frem
 3. Ligner det, der kommer frem, noget jeg selv kan tilbyde?

Besøgsværdi

Alt afhængig af din branche kan en besøgende være mere eller mindre værd for dig. Du kan blive klogere på besøgsværdien ved at se på dine data i Google Analytics på landingsside-niveau.

Her vil du nemlig – med korrekt opsat tracking – kunne se, hvor tilbøjelige dine besøgende er til at foretage en ønsket handling (konvertering), og hvor meget denne handling så er værd.

Sælger du produkter eller serviceydelser, så tænk særligt i købsrejsen. Spørg dig selv: Hvor tæt er en bruger, der søger på dette ord, på at foretage et køb? Generelt gælder det, at jo mere købsorienteret en søgning er, jo mere er en bruger værd.

Simplificering af købsrejsen – der kunne i princippet laves en søgeordsanalyse for hvert trin:

Simplificering af købsrejsen

For vores eget tilfælde vil en bruger, der finder os ved at søge på “SEO bureau”, være mere værd, end hvis vi blev fundet på “SEO”.

Grunden til det er, at brugeren, der søger på “SEO bureau” (som er klar til at finde sit bureau), typisk er længere i sin købsrejse, end brugeren, der søger på SEO (som måske bare leder efter information om SEO).

Konkurrence

Konkurrencen er noget sværere at arbejde med end de andre parametre, da vurdering af konkurrencen i princippet kræver fuldt kendskab til Googles algoritme.

Der er dog to metoder, vi særligt vil anbefale dig til at få et hurtigt indblik i konkurrencen:

Vurdér topresultaternes backlink-profiler: Et værktøj, som Ahrefs har udviklet – en såkaldt Keyword Difficulty Score. Denne score er baseret på, hvor mange og stærke links topresultaterne for et givent søgeord har – og da links er én af de væsentligste faktorer i forhold til SEO, giver det dig et godt indblik i, hvor svært det vil blive at ranke på søgeordet.

Keyword difficulty på “SEO” (17) og “Søgemaskineoptimering” (12) – Søgemaskineoptimering vurderes således en anelse nemmere:

keyword difficulty

 

Vurdér topresultaternes on-page optimering: Se eksempelvis på, om topresultaterne har optimerede sidetitler, overskrifter og interne links med optimerede ankertekster.

Top 3-resultaterne på “SEO bureau” har alle “SEO bureau” i titlen, langt mod venstre. De er således stærkt optimerede til søgeordet:

vurdering af top resultaterne

 

3. Søgeordsanalysens 5 faser

Når du arbejder med din søgeordsanalyse, er det vigtigt at gribe det grundigt og struktureret an. For dit efterfølgende arbejde med SEO bliver aldrig bedre, end fundamentet du har lagt med søgeordsanalysen.

Vi vil anbefale dig at tænke i 5 trin, når du arbejder med søgeordsanalysen. I praksis vil du opleve, at du bevæger dig frem og tilbage mellem de enkelte trin, men så længe du efterfølgende kan sætte kryds ud for alle trin, er du kommet længere end de fleste.

Processen ser således ud:

 • Trin 1: Find dine søgeord
 • Trin 2: Vurdér søgeordene
 • Trin 3: Frasortér dårlige søgeord
 • Trin 4: Fordel søgeord efter intention og prioritér dem
 • Trin 5: Gør analysen overskuelig

Inden du går i gang, så find et værktøj, som du kan bruge til at holde styr på søgeordsanalysen. De fleste vil foretrække regneark som Microsoft Excel eller Google Sheets, hvilket vi også vil anbefale herfra.

Trin 1: Find dine søgeord

I første omgang skal du ud og skabe en bruttoliste over søgeordene, der (muligvis) kan være relevante.

Der er en række forskellige metoder, der kan bruges hertil – og der er ikke andet for end at prøve dig frem og se, hvad der virker bedst for dig og din industri.

Vi kan opdele tilgangene til at finde søgeord i 4 overordnede kasser:

 1. Forhåndsviden
 2. Synonymer/variationer
 3. Søgeordsværktøjer
 4. Konkurrentanalyse

Vores egen erfaring fortæller os, at de fleste når 80% af vejen med Ahrefs. Det kan derfor anbefales at starte ud her – og så krydre med de andre tilgange efter behov.

1. Forhåndsviden

Forhåndsviden er betegnelsen for den viden, der i forvejen ligger hos dig og din organisation… Og som du således “blot” skal samle sammen til listen over oplagte søgeord.

Under forhåndsviden er der flere forskellige kasser, som du kan tænke i:

Viden i organisationen: Tøm dit eget hoved for relevante idéer til søgeord og opsaml viden om, hvilke ord dine kunder bruger, når de beskriver dine produkter/services. Til sidstnævnte kan det være en fordel at alliere dig med kundevendte medarbejdere såsom sælgere og kundeservice.

Google Search Console: Via Google Search Console kan du udtrække data om, hvilke søgeord der på nuværende tidspunkt trækker besøgende til dit site. Du kan udvide funktionaliteten af disse data ved at koble Search Console op med Google Analytics og installere applikationen Keyword Hero.

Google AdWords: Hvis du allerede har aktive AdWords-kampagner, er det oplagt at eksportere søgeordsdata herfra til brug for SEO.

2. Synonymer/variationer

Der er ofte flere forskellige ord for det samme – og som ekspert er du måske ikke altid klar over, hvilke ord kunderne derude anvender om dine produkter eller services.

Det kan derfor være oplagt for dig at gribe arbejdet med synonymer struktureret an, så du sikrer dig, at du kommer godt omkring dine enkelte ord. Det kan du eksempelvis gøre ved at anvende:

 • Synonymordbøger: Ordbøger som Ordbogen.com kan hjælpe dig med at finde de forskellige variationer af dine ord.

To synonymer til “græsslåmaskine” er “græsplæneklipper” og “plæneklipper”:

synonymer til søgeord

 • Wikipedia: Tjener i høj grad det samme formål som synonymordbøgerne, ved at der her ofte listes forskellige variationer af et givent ord.

wikipedia som synonym-værktøj

Niche-sites om emnet: Sidst men ikke mindst kan du finde niche-sites om dit emne og se, hvilke ord der bliver brugt her. Følg også gerne med i eksempelvis forum-diskussioner, da det kan give en unik indsigt i, hvilke ord dine slutbrugere anvender.

3. Søgeordsværktøjer

Søgeordsværktøjer er værktøjer, der er udviklet specifikt til at fremkomme med nye idéer til søgeord.

De er effektive – dog med det men, at de har brug for input i form af de første søgeord for at kunne spytte nye ud. Derfor skal du gerne have en idé om, hvad der kunne være relevant for dig at blive fundet på – eksempelvis via tilgang 1. forhåndsviden og 2. Synonymer/variationer.

Nogle kendte søgeordsværktøjer er:

Google Søgeordsplanlægning: Googles eget søgeordsværktøj. Det er gratis, men også langt fra så effektivt som mange af de betalte løsninger.

Ahrefs: Giver langt bedre muligheder for filtrering end Google Søgeordsplanlægning. Har du brug for at udføre en større søgeordsanalyse, kan det derfor, for mange, give mening at investere i.

Filtreringsmuligheden “phrase match” i Ahrefs giver dig en liste over ord, hvor søgeordet, du har indtastet, indgår. Herunder ser du en søgeordsliste ud fra ordene “bog” og “bøger”:

ahrefs phrase match

Keywordtool.io: Et værktøj, der er udviklet særligt til at give long-tail variationer af søgeordene, som du taster ind

“Bøger” indtastet i keywordtool.io:

longtail keywords

Herudover kan nævnes SEMrush og Searchmetrics, som langt hen af vejen er sammenlignelige med Ahrefs.

4. Konkurrentanalyse

Har du stærke konkurrenter at tage udgangspunkt i, kan du typisk komme længst på kortest tid ved at starte ud med at gå disse efter i sømmene.

Ahrefs kan igen anbefales her, mens Google SøgeordsplanlægningSEMrush og Searchmetric er oplagte alternativer.

Liste over ord, som en større dansk sammenligningstjeneste ranker på:
ahrefs konkurrentanalyse

Trin 2: Vurdér søgeordene

Efter Trin 1 står du nu med en stor bunke søgeord, som bør undersøges nærmere.

Til det kan du gribe fat i de fire parametre, som vi kom omkring i afsnittet 2. Hvad er en et godt søgeord?: Søgevolume, relevans, besøgsværdi og konkurrence.

 1. Søgevolume: Er der ingen søgninger på ordet, er der ingen grund til at arbejde med det.
 2. Relevans: Hvis du ikke kan opfylde det behov, som en bruger, der søger på ordet, har, er dine kræfter højst sandsynligt bedre brugt andetsteds.
 3. Besøgsværdi: Tjener trafikken på ordet ikke penge til dig – eller på anden måde bidrager til din organisations mål – er den intet værd.
 4. Konkurrence: Vælg dine kampe med omhu. Hvis du ikke har ressourcer til at komme på side 1 på ordet, bør du lede videre efter søgeord, du har bedre muligheder for at vinde.

Trin 3: Frasortér dårlige søgeord

trin 2 gennemgik du dine søgeord på parametrene søgevolume, relevans, besøgsværdi og konkurrence.

Det giver dig et solidt grundlag til at fjerne søgeord fra listen, som fejler på ét eller flere af parametrene her i trin 3.

Trin 4: Fordel søgeord efter intention og prioritér dem

Dette trin er nok det mest vanskelige – og derfor fylder det også klart mest i denne guide.

Som beskrevet i afsnittet 1. Algoritmeændringer og søgeordsanalysen bliver Google bedre og bedre til at forstå sammenhængen mellem ord.

Det betyder, at du i langt højere grad, end for 5-10 år siden, bør søge at flytte dit fokus fra det enkelte søgeord for i stedet at fokusere på intentionen bag søgningen. For bag en given søgeintention kan der ligge mange søgeord, som du bør gå efter i større og mindre udstrækning.

Men hvordan skal du så sørge for den stærkeste optimering, hvis du ender ud med en URL, der har 15-20 forskellige søgeord? Jo, her er det en god hjælp at tænke i primære og sekundære søgeord, hvilket vi går mere i dybden med i de næste afsnit.

Primære og sekundære søgeord:

Når du foretager en søgeordsanalyse, er det vigtigt at have blik for, hvordan du skal bruge søgeordene bagefter.

Det er nemlig ikke alle søgeord, du kan få plads til i de vigtigste on-page elementer såsom sidetitel, interne ankertekster og din hovedoverskrift. Derfor kan det være en fordel at tænke i primære og sekundære søgeord.

Brug af de primære og sekundære søgeord:

Når du har URL’ens primære og sekundære søgeord på plads, kan du begynde at optimere efter dem.

Hvordan du skal optimere efter dem, er selvfølgelig lidt forskelligt fra case til case. Følgende opdeling kan dog fungere som en vejledende guide:

sekundære og primære søgeord tabel

 

Altså kan de primære søgeord med fordel indarbejdes i alle sidens vigtigste elementer, mens du kan begrænse brugen af de sekundære søgeord til elementerne, hvor du har meget plads at gøre godt med.

Efter disse indledende forklaringer om primære og sekundære søgeord, er vi nu klar til at gennemgå processen for, hvordan du prioriterer dine søgeord i de to kasser.

1) Find din URL’s primære søgeord:

I første omgang handler det om at finde de primære søgeord, du går efter. Et primært søgeord vil som regel være søgeordet, der scorer bedst, når du sammenholder de fire parametre søgevolume, relevans, besøgsværdi og konkurrence (som beskrevet i afsnittet 2. Hvad er en et godt søgeord?)

2) Find din URL’s sekundære søgeord:

Når du har fundet dine primære søgeord, er næste skridt at finde alle de ord, som du med fordel kan optimere mod, sammen med de primære søgeord.

Som beskrevet i afsnittet 1. Algoritmeændringer og søgeordsanalysen bliver Google nemlig løbende bedre til at forstå sammenhængen mellem ord. Det betyder, at du i mange tilfælde ikke bør have særskilte URL’er til alle synonymer og længere varianter af dine søgeord.

I første omgang kan du starte ud med at gruppere alle ordene fra din bruttoliste, som, du formoder, passer sammen med dit primære søgeord. Har du stærke konkurrenter, vil disse dog være en guldgrube til at grave dybere ved brug af Ahrefs. Se gennemgangen af, hvordan du gør dette herunder:

– Søg på dit primære søgeord i inkognito (Eksempelvis “legetøj”):

legetøj søgning

– Træk topresultaterne ud
legetøj søgning top resultater
– Brug et værktøj som Ahrefs til at tjekke, hvad topresultaterne ellers ranker på

– Træk søgeordene ud, som du finder relevante

I eksemplet her giver det mange, nye relevante ord, såsom “billigt legetøj” og “legetøj online”:

Andre relevante søgeord

 

3) Efterprøv, om Google ser en sammenhæng mellem dine primære og sekundære søgeord:

Nu sidder du forhåbentlig med en liste over URL’er med dertilhørende primære og sekundære søgeord.
Søgeords sammenhæng
Du er dog ikke helt færdig endnu.

For nu skal du sikre dig en ekstra gang, at Google rent faktisk ser en tæt nok sammenhæng mellem de enkelte URL’ers primære og sekundære søgeord til, at du bør have dem på samme URL. Hvis ikke, skal du i stedet splitte dem op på flere, bedre målrettede URL’er.

Måden, du bedst tjekker det på, er ved at søge på henholdsvis dit primære og dine sekundære søgeord og se, hvor stort overlap der er i topresultaterne.

Sammenligningen mellem søgningen på “legetøj” og “legetøj 1 år” herunder viser eksempelvis, at der intet overlap er i top 5. Derimod er alle topresultaterne for “legetøj 1 år” optimeret specifikt til legetøj for de yngste.

Søgning på “legetøj”:

søgning på legetøj

Søgning på “legetøj 1 år”:

søgning på legetøj 1 år

Derimod er der meget overlap mellem “legetøj” og “billigt legetøj”, idet top 2 resultaterne (coolshop.dk og legbilligt.dk) går igen her:

Søgning på “billigt legetøj”:

billigt legetøj

På baggrund af dette vil vi anbefale at flytte “legetøj 1 år” til sin egen URL – mens du snildt kan målrette efter “legetøj” og “billigt legetøj” på samme URL.

Trin 5: Gør søgeordsanalysen overskuelig

Efter gennemgangen af trin 1-4 sidder du forhåbentlig med:

 1. En stor liste af søgeord (trin 1)
 2. Som er blevet vurderet på baggrund af parametrene søgevolume, relevans, besøgsværdi og konkurrence (trin 2)
 3. Hvilket har gjort det muligt for dig at frasortere de dårlige søgeord (trin 3)
 4. Og hvor du så nu har fordelt de resterende søgeord efter søgeintention/tema – samt prioriteret dem i primære og sekundære søgeord (trin 4).

Nu skal du sikre dig, at dit slutprodukt – søgeordsanalysen – er stillet op på en måde, der gør den nem at arbejde med.

Som nævnt i afsnittet 3. Søgeordsanalysens 5 faser anbefaler vi, at du bruger et spreadsheet som Excel eller Google Sheets til søgeordsanalysen.

Nedenfor finder du et eksempel på, hvordan du kan sætte det op.

søgeordsanalyse i excel

URL’ens primære søgeord “SEO” står her øverst – Med et linjeskift ned til de sekundære søgeord “SEO optimering”, “søgemaskineoptimering”, “Google optimering” og “hjælp til SEO”.

4. Afslutning

Vi håber guiden her har givet dig blod på tanden til selv at komme i gang med søgeordsanalyse.

Søgeordsanalyse er et håndværk, som de fleste kan lære – men som kræver tid og erfaring, inden du får det helt ind under huden.