Er du klar til Voice Search? I 2020 er 50% af søgningerne talebaseret

Af Rune Bruun Hansen Kategori: Søgemaskineoptimering

I 2020 forventes 50% af alle søgninger at komme fra Voice Search, og der er derfor god grund til allerede at indtænke teknologien i din fremadrettede digitale strategi

Siri på iPhones og ikke mindst Google App er blevet markant bedre til at forstå præcist, hvad du siger, når du benytter Voice Search. Fejlraten er nu nede på kun 5,9% modsat op til 30% for 15 år siden.

Vi ser en lang række produkter blive lanceret og optimeret mod stemmegenkendelse fra blandt andet Apple, Amazon (Echo), Microsoft og Google, og det er blevet tydeligt, at Voice Search er kommet for at blive.

De seneste tre år er brugen af Voice Search eksploderet, og 60% af de brugere, som jævnligt benytter Voice Search, er først begyndt at bruge det inden for de seneste 12 måneder

Derfor er Voice Search noget, som du helt konkret skal forholde dig til i din digitale strategi. Antallet af Voice Search-brugere og -søgninger stiger, så vi vil derfor opleve en markant ændring i, hvordan vi udfører og forstår søgemaskineoptimering.

Vi giver dig her fire konkrete områder, hvor du kan indtænke Voice Search (har du andre forslag, så smid meget gerne en kommentar herunder):

1) Udvid din søgeordsstrategi

I dag er det typiske søgeadfærd på computere, tablets og mobiler søgninger med 1-3 ord, mens Voice Search viser mere talesprogslignende tendenser, hvor vi er oppe på 4+ i antallet af søgeord. Longtail-søgeord er ikke noget nyt – men med Voice Search bliver den lange hale endnu længere, og du bør derfor udvide din søgeordsstrategi med relevante longtail-plus termer.

Voice search graph

2) Ram brugernes intentioner (bedre end du gør i dag)

Google App og Siri bliver bedre og bedre til at tolke på det semantiske i den formulering, brugeren benytter. Via machine learning bliver applikationerne bedre og bedre til at genkende selve intentionen i de mere og mere samtalelignende søgninger – i stedet for blot at kigge på det faktiske stemme/ord-input.

Ved ydermere at inddrage forhold som tidligere søgninger og din nuværende placering, bliver motivationen og intentionen bag søgningen præciseret. Heri ligger viden om, hvor du er, og hvad du har spurgt om i samme typer områder eller tidspunkter tidligere.

Det stiller dog stadig krav til, at du nuancerer dit indhold og har større fokus på LSI, og hvordan du organiserer dit indhold på sitet i forhold til, hvilke søgefraser du målretter mod. Giver det mening, at du sender brugeren hen på den respektive URL med det respektive søgeord?

Vær opmærksom på at opprioritere søgetermer med user intent, der matcher dit mål (typisk at sælge et produkt). Se eksemplet herunder – hvilke søgefraser vil du optimere først, hvis målet er at sælge mere whisky?:

A) “hvilken whisky skal jeg vælge”
B) “hvordan drikker man whisky”
C) “hvordan laves whisky”
D) “bedste whisky til irish coffee”

Jeg håber, du synes, at A, B og D er de mest interessante søgefraser, der lettest kan omsættes til kunder. Er målet outreach og linkbuilding kan strategien dog være en anden.

3) Skab indhold målrettet spørgsmål

Der er i stigende grad en sammenhæng mellem stemmebaserede søgninger og featured snippets.

Kort og godt er det de fremhævede bokse, der indeholder svaret på dit spørgsmål – enten i tekstform, punktform eller et skema, alt efter hvilket emne det vedrører, og hvordan informationen bliver præsenteret bedst.

Tekstuddragene er typisk svar på “HV”-relaterede spørgsmål. Tekstboksen er den mest almindelige og går dog på tværs af hvad- og hvordan-relaterede spørgsmål:

 

Hvis svaret bliver givet i et tekstuddrag, læser Google App og Siri svaret op, men starter med at attribuere kilden: “Ifølge eksempelside.dk er [svaret på spørgsmålet].” Hvis det er indhold fra dit site, der bliver hevet ud i featured snippet, bliver dit brand derfor nævnt højt, før svaret bliver givet.

Moz.com har lavet en undersøgelse af 10.000 søgninger med hv-ord via Voice Search, hvoraf 53% af dem viste et featured snippet.

Det er Googles mission at give brugerne svaret på deres spørgsmål, og jo mere direkte det kan lade sig gøre, jo bedre er det for brugeren.

Det er dog ikke altid, at svaret bliver læst op. Fordelingen i forhold til oplæsning er henholdsvis 87%, 50% og 20% mellem tekst-, punktforms- og skemasvar i featured snippets.

Det betyder, at du, i dit optimeringsarbejde mod Voice Search, skal fokusere på at få flere featured snippets. Det har i høj grad også potentiel indvirkning på din synlighed på desktop. Dermed er et øget fokus på featured snippets et godt udgangspunkt for dit indledende arbejde med målretning mod Voice Search.

Øg fokus på at svare på brugernes spørgsmål ved at indtænke hv-søgninger og undersøge relevansen i forhold til din forretning. Skal du udbygge din FAQ, starte en blog eller noget tredje?

Skriv indhold i en naturlig samtalelignende tone, hvor du besvarer alle brugernes spørgsmål. Fokusér mere på intentionen – altså det semantiske frem for søgeord – og byg så konteksten op omkring intentionen.

Brug eksempelvis Answer the Public til at finde brugerens spørgsmål:

4) Udbyg dit website med struktureret data

Udbyg siden med struktureret data, så dit site oftere vil blive brugt i cards/featured snippets og direkte svar. Det hjælper Google med at forstå og crawle dit site efter temaopdelt viden, hvilket gør det lettere at finde det rigtige svar på et givent spørgsmål.

Skal du smide, hvad du har i hænderne og optimere til Voice Search i dag?

Det korte svar er: Ja, fordi det ikke kræver meget nyt af dig kontra din eksisterende SEO-strategi. Start med at undersøge din branche, og hvordan vigtige søgeord og spørgsmål fremstår ved Voice Search.

Kilder:

  1. http://www.campaignlive.co.uk/article/1392459/just-say-it-future-search-voice-personal-digital-assistants
  2. http://www.economist.com/technology-quarterly/2017-05-01/language#section-5
  3. http://blog.mindmeld.com/post/145381067263/mindmeld-in-mary-meekers-2016-internet-trends
  4. https://moz.com/blog/how-voice-search-will-change-digital-marketing-for-the-better
  5. https://moz.com/blog/lessons-from-1000-voice-searches
  6. https://www.branded3.com/blog/voice-search/