Google Shopping overtager søgeresultaterne – Er din webshop klar?

Af Frederik Hyldig Kategori: Google AdWords

Over de sidste 3 år har vi set Google udvide Shopping med mange nye funktioner, og vi nærmer os hastigt det punkt, hvor Shopping-annoncerne overhaler de almindelige tekstannoncer og bliver det annonceformat, der står for den største del af alle klik inden for e-handel.

Det betyder, at det bliver nødvendigt for webshops at sikre, at de får det maksimale ud af deres Shopping-annoncer, hvis de fortsat vil kunne følge med deres konkurrenter, når det gælder annoncering i Google.

I denne artikel vil jeg vise den seneste udvikling for Google Shopping – både i tal og billeder.

Shopping-annoncernes andel af totale AdWords klik stiger

Vi har hos s360 fulgt udviklingen for Shopping-annoncer på tværs af vores danske e-handelskunder, og grafen herunder viser, hvor stor en del af det totale antal klik fra AdWords, der i gennemsnit er kommet fra henholdsvis Shopping-annoncer og almindelige tekstannoncer gennem de seneste år.

Shopping blev introduceret i Danmark tilbage i slutningen af 2013 og er – som grafen viser – gået fra at udgøre 0% til nu at udgøre næsten 40 % af alle klik fra AdWords.

Der er endnu ikke noget, som tyder på, at tendensen ikke fortsætter, og i løbet af 2017 vil vi måske også komme til at se, at Shopping i gennemsnit vil udgøre over halvdelen af alt AdWords-trafikken til webshops.

En rapport fra Merkle fra sidste år viser ligeledes, hvordan Shopping-annoncerne (også kaldt product listing ads eller PLA) udgør 48 % af alle betalte klik fra Google i USA.

De fleste webshops øger deres udgifter til AdWords år for år, og i den seneste rapport fra Merkle viser de, at andelen af udgifterne, som bruges på Shopping, er steget med 30 % i forhold til året før, mens udgifterne til tekstannoncer kun er steget med 12 %.

Google vil fortsat introducere nye Shopping funktioner og formater

Siden Google Shopping blev introduceret, har Google testet en lang række forskellige funktioner og formater. Det lader til, at Google har øget fokuset på Shopping særligt det seneste år, og der går næsten ingen uger uden, at der observeres nye tests.

Da Google besluttede at fjerne annoncerne fra højre side, blev der spekuleret i, om de i stedet ville bruge den nu tomme plads til at vise endnu flere Shopping-annoncer. Og allerede sidste år begyndte de faktisk at teste et setup, hvor der blev vist 9 større produktannoncer i stedet for de normale 8. I skrivende stund testes dette stadig.

For de mere produktspecifikke søgninger er Google nogle steder også begyndt at bruge hele højre side til at vise en lang række informationer om det søgte produkt – heribland links til forhandlerne via Google Shopping.

Et andet imponerende format, som Google har testet, er en gigantisk annonceblok, der kan foldes ud, så den viser hele 16 produkter i toppen af søgeresultaterne og dermed skubber både tekstannoncer og de organiske resultater længere ned. Det er endnu ikke lanceret, men det er et tegn på, hvor “aggressive” Shopping-formater Google overvejer at implementere.

Shopping-annoncerne er også begyndt at blive vist andre steder end bare i søgeresultaterne. I 2015 introducerede Google det første Shopping-format for YouTube. På den måde kan der blive vist Shopping-annoncer for eksempelvis de produkter, der omtales i en video.

Sidste år berettede Search Engine Land om vores observation af en en test, hvor Google også viste Shopping-annoncer under videoerne på YouTube. Hvis dette implementeres, bliver det blot endnu en måde for Google at øge rækkevidden for deres Shopping-annoncer.

Google er i nogle lande også begyndt at vise Shopping-annoncer i toppen af billedsøgninger – et område, som tidligere har været fri for annoncer. Måske ser vi også det i Danmark snart?

Shopping-annoncerne vises hovedsageligt på produktspecifikke søgninger. Google har nemlig svært ved at vise relevante produktannoncer på de mere brede søgninger. Men med Shop The Look og Showcase Shopping ads, som vises på animationen herunder, er Google begyndt at teste måder, hvorpå de kan udvide Shopping til de bredere søgninger.

Forestil dig en søgning efter [tøj til bryllup] hvor der – i stedet for nogle mere eller mindre tilfældige produkter – bliver vist en række komplette outfits taget fra udvalgte modeblogs, men hvor hver beklædningsdel linker til en webshop via Google Shopping.

Sidste år kunne The SEM Post også berette om vores observation af, hvordan Shopping-fanen var blevet introduceret i blandt andet Danmark. Ligesom man kan vælge fanen “Billeder” på enhver søgning for at se relevante billeder, kan man nu også vælge fanen “Shopping” for at få vist relevante produkter. Hermed har Google i princippet lavet en direkte konkurrent til prissammenligningsider som eksempelvis PriceRunner.

Opsummering

Jeg håber, at denne gennemgang har gjort det klart, hvor stor en del af AdWords, der efterhånden udgøres af Shopping, og hvordan Google fortsat tester mange nye funktioner og formater, som vil øge rækkevidden af Shopping-annoncerne yderligere.

Som jeg viste i indledningen, er Shopping godt på vej til at udgøre halvdelen af den totale AdWords-trafik for vores e-handelskunder, og det tyder på, at de webshops, som gør det bedst på Shopping, bliver dem, der fremover vil få mest ud af AdWords.

Hvis Shopping-trafikken til jeres webshop udgør væsentligt mindre end 30-40 %, er det måske et tegn på, at jeres Shopping-kampagner ikke er udnyttet til det fulde, og at I derfor vil kunne hente endnu mere trafik fra Shopping, end I allerede gør. I så fald kan man starte med at kigge på om:

  • Shopping-kampagnerne er struktureret hensigtsmæssigt, så man kan byde optimalt
  • Shopping-feedet er optimeret, så det indeholder alle relevante informationer
  • Der er mange afviste produkter